คํา กลอน อาลัย แม

บทกลอนเกี่ยวกับครู. สุดซึ้ง ” โบว์ ชญาดา ” กรั้นกรองจากใจแต่งกลอน ถวายแด่พ่อหลวง ร.9. กลั่นกรองจากใจ "โบว์ ชญาดา" เรียงร้อยถ้อยคำเป็นบทกลอน น้อมถวายความ .... กลั่นกรองจากใจ "โบว์ ชญาดา" เรียงร้อยถ้อยคำเป็นบทกลอน น้อมถวายความ .... ขอความ อนุเคราะห์ ท่านที่แต่งกลอนหรือคำอาลัย - Pantip. หยุดแชร์!! พันตรีเผยเเต่งกลอนถึงพ่อ-ไม่ใช่ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ .... กลอนวันแม่ กลอนวันแม่สั้นๆ ซึ้งๆ จากใจลูกน้อย